Uticaj zemljinog magnetnog polja

Memorijski elementi u stenama
Memorijski elementi u stenama

Kada govorimo o magnetnom polju Zemlje, svakako najintrigantnije pitanje je, ako se već polje menja na svakih milion godina, odakle to znamo i kako se manifestuje ta promena  i kako deluje na običnog čoveka?

Memorijski elementi u stenama

Sve promene sopstvenog magnetnog polja Zemlja je vrlo precizno geološki zapisala. Stene su to “memorisale” u svojoj strukturi. Većina stena na Zemlji sadrži sitne čestice fero magnetnog materijala koje su pod uticajem spoljnog polja, u ovom slučaju Zemljinog magnetnog poljem u vreme formiranja stene zadržale određenu orjentaciju. Kada su se stene oformile, položaj čestica je zamrznut i kao takav je ostao do danas.

Popularno rečeno stene su “memorijski elementi” sa vrlo uspešnim načinom zapisivanja. Priroda je tu pokazala svoju preciznost, a znajući tačno vreme starosti ovakve stene, vrlo lako može da se rekonstruiše promena polja u trenutku zamrzavanja. Na ovom mestu je prirodno spomenuti, da ako čuvate još uvek stare audio kasete, video kasete ili diskete, bekapujte ih ili još bolje da ih digitalizujete, jer na njima piše: “držati van magnetnih uticaja“. Prilikom njihove izrade, feromagnetne čestice, na njihovoj površini, orijentišu se pod uticajem Zemljinog magnetnog polja.

Isto je i sa stenama. Kako je inklinacioni ugao iste veličine za sva mesta na istom magnetnom uporedniku, to, ako se javi veće odstupanje u veličini inklinacionog ugla, znači da je stena promenila svoje mesto. Na taj način utvrđeno je pomeranje čitavih kontinenata tokom geoloških perioda. E sada, možete se sa pravom zapitati da li se promenom Zemljinog magnetnog polja ne gube i zapisi u stenama?

Primarni zapis je tada prevučen sekundarnim. Ako je sekundarni bio jači, primarni se gubi i onda nestaje početna informacija. Da bi se ona očitala, koristi se metoda demagnetizacije, tj vraćanje u prvobitno stanje. Uzimaju se uzorci sa raznih dubina. Najčešće su te bušotine vrše u morima, jer je u njima sedimentacija bila bez prekida.

Uticaj Sunca na Zemljino magnetno polje i Sunčani vetar

Sunčani vetar
Sunčani vetar

Uticaj Sunca na Zemljino magnetno polje je vrlo veliki. Aktivnost Sunca izaziva na Zemlji magnetne bure koje se manifestuju u ometanju rada telekomunikacionih uređaja, promeni orijentacije magnetne igle, pojavi polarne svetlosti, nepravilnom funkcionisanju mnogih elektricnih aparata, i drugo.

U svakodnevnom životu to su situacije kada vremenske prognoze pokazuju nagla odsutupanja od uobičajenih. Neke od ovih promena Zemljinog magnetnog polja su posledica sunčevih pega, a najveće promene izazivaju erupcije na Suncu.

Ove erupcije su dosta česte, gotovo na svaka dva sata se javlja po jedna, a povremeno se javljaju u gigantskim razmerama. Erupcijom, Sunce izbacuje u prostor oko sebe ogromnu količinu raznih čestica i radijacije. Konstatovano je da Sunčeva korona dopre i blizu Zemlje gde je nabrojano i do 1 000 čestica po 1 cm kubnom, koje se kreću brzinom i preko 500 km/s obrazujući na taj način tzv. “Sunčani vetar“. Uticaj ovih faktora na Zemljino magnetno polje je ogroman.

U narednom postu obajsnićemo konkretne primere odstupanja u Srbiji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo vas i ovo: *