Najstarija video kamera

Preteča video kamere je “mračna soba” (camera obscura) koja je zapravo, prirodni optički fenomen koji se javlja kao projekcija male rupe u ekranu je slika jedne scene na drugoj strani ekrana koji formira obrnutu sliku. Inače, najstariji zapis o ovom fenomenu je čak iz period od 470 do 391. godine pre nove ere.

Iako, relativno novi izum, video kamera se brzo razvila I usavršila. Prva kamera je napravljena 30-ih godina prošloga veka, a koristila je elektromehanički disk. Međutim, kako je tekla ekspanzija, tako je već 40-ih godina bila zamenjena električnom video kamerom.

Takva “nova” električna video kamera radila je pomoću katodne cevi. Potom, krajem 50-ih godina prošloga veka nastaje prva video kamera za snimanje fotografija u boji i pojavljuje se u televizijskim studijima. Cevi u video kamerama će biti zamenjena čvršćim komponentama, pa će tako televizijska kamera poslati lako prenosiva. Ove inovacije nam I danas veoma koriste jer pomoću njih vidimo uživo prenos, itd.

Sony je 1982. godine objavio prvu Betamak kameru za novinske organizacije i na taj način posebno nas uveo u doba prenosivih video kamera. Potom će već naredne godine pripremiti ovaj tip kamere za tržišnu potrošnju i tako će ovaj uređaj pustiti u prodaju.

Od 1985. godine Panasonic kompanija objavljuje svoju VHS video kameru, iako je bilo i drugih formata kamera (poput, Video8, U-matic, itd.). ipak, na kraju će Betamac format propau umesto VHS i ubrzo se pojavljuju video rekorderi u domovima širom sveta. Dakle, tek će 80-ih godina biti konstruisana kamera koja se bazira na fotoosetljivim čipovima., a takva tehnika je I danas osnovna za video kamerama, I dan danas se koristi.

Sony je takođe bio prvi kada je objavio digitalnu video kameru.

Godine 1986. odjaviće svoju D1 kameru, ipak video fotmat će joj biti ograničen. Potom, 1993. godine kompanija Ampeks kameru DCT, što je omogućilo višečasovni video zapis koji može da se uradi na jednoj traci. Ovaku vrstu prodara na tržištu u smeru digitalne video tehnilogije I inovacija ostvarile su kompanije Panasonic, Sony, I mnoge druge tehnološke kompanije (čija je lista poduža). Zahvaljujući digitalnim tehnologijama sve više se radilo na kvalitetu slike I razvoju fizičke veličine video kamera (da budu što manjih dimenzija).

Nagli i veliki proboj u tehnologiji video kamera dešava se 2000. godine kada LG kompanija razvija fotmat koji podržava visoke standarde u snimanju. potom format mini trake je napravljen 2003. godine. i time će se napraviti još veća definicija slike. Te iste godine Nokia će napraviti revoluciju u industriji tehnologije digitalne video kamere. U početku je Sony kamera bila veoma skupa i prodaja je išla veoma sporo. Međutim, mnoge tehnološke kompanije, među kojima su bili Nokia i Panasonic, razviće tepeless formate koji će biti dostupni i pristupačne cene svima.

Ubrzo, Panasonic i Sony se razvijaju u pravcu mobilnih računarskih uređaja kao i današnjih pametnih telefona. A uvode se u proizvodnju i prve 3D video kamere (od 2010. godine). Naredna generacija tehnologije video kamera je 4K Ultra HD, kod koje se očekuje preciznost, jsnoća i opcije koje do sada nisu viđene.

O počecima video nadzora

Svakako, osmišljavanjem I primenom video kamere usledio je i nastanak digitalnog video nadzora.

Prvi sistem video nadzora stvoren je 1942. godine, a napravila ga je kompanija Simens u Nemačkoj. Namena je bila za posmatranje I pokretanje V-2 raketa. Potom je usledila I komercijalna izrada I upotreba. Tako su u Sjedinjenim Američkim Državama 1949. godine napravljen prvi komercijalni sistem video nadzora pod imenom “Vericon”.

Naravno, najnoviji sistemi su veoma uznapredovali od nastanka.

Sada se lako može snimati, arhivirati, pregledati, nadgledati uživo snimanje, čak sa bilo koje lokacije, u bilo kom trenutku pomoću internet konekcije.

Razvojem video kamera visoke rezolucije, moguće je snimanje jasne slike i tokom dana, a i tokom noći. Isto tako, moguće je praviti snimke velike dužine trajanja (trenutno state of art je Avigilon 7k kamera), a što je najbitnije ako se pravilno čuvaju snimci ne gubi se kvalitet i neće doći do menjanja snimka kroz vreme, već će ostati isti onakav kao što je bio I prvog dana.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo vas i ovo: *