Izogone i agona

Da bi apsolvirali naše razmatranje o zemljinom magnetnom polju, a samim tim i njegovom uticaju na meteorološke uslove, obajsnićemo termine izogona i agona.

Magnetna deklinacija je ugao između pravog, geografskog severa i merenja kompasa. To je neka vrsta greške kompasa u određenoj tački. Pozitivna je kad greši u pravcu istoka, a negativna u pravcu zapada.

Izogone i Agone
Izogone i Agone

Linija na kojoj je magenta deklinacija konstanta se zove izogona. Izogona sa odsupanjem nula, tj. sa tačnim pokazivenjem se zove agona.

U malo starijim udžbenicima fizike nalazi se podatak da je u pravcu Palić Peć deklinacioni ugao 0 stepeni, odnosno, da se na tom pravcu poklapaju geografski meridijan i osa deklinacione igle.


Upravo ta linija se zove agona, ali ona više ne prolazi kroz Srbiju. Sada je pravac pružanja agone negde preko Francuske. U svakom vremenskom trenutku, postoje samo dve agone na Zemlji.

Da li agone putuju?

Iz izloženog u prvom pasusu se jasno vidi da putuju. Očigledno da je Zemljino magnetno polje promenljivo, kako je do sada rečeno. Interesantno je istaći da na nekim lokalitetima postoji izrazito jako Zemljino magnetno polje, takozvane magnetne anomalije. Na primer, kod nas na Kopaoniku postoje mesta na kojima se pokazivanja kompasa razlikuju za neverovatnih 180 stepeni, na Tari za 30 stepeni, a na Zlotu oko 90 stepeni.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo vas i ovo: *